Jose Rizal Quotes

Jose-Rizal-national-heroes-day-images-quotes

“It is a useless life that is not consecrated to a great ideal. It is like a stone wasted on the field without becoming a part of any edifice.”

“Naglalaho sa loob ng klase ang mga hadlang na itinatayo ng politika upang hatiin ang mga lahi, natutunaw wari sa alab ng kaalaman at kabataan.”

“One only dies once, and if one does not die well, a good opportunity is lost and will not present itself again.”

“Our liberty will not be secured at the sword’s point… We must secure it by making ourselves worthy of it. And when the people reaches that height, God will provide a weapon, the idols will be shattered, tyranny will crumble like a house of cards, and liberty will shine out like the first dawn.”

“Walang mang-aalipin kung walang paaalipin.”

“While a people preserves its language; it preserves the marks of liberty.”

“It is not the criminals who arouse the hatred of others, but the men who are honest.”

“Ano sa makatwid ang isang Unibersidad? Isang institusyon para hindi matuto? Nagtitipon-tipon ba ang ilang tao sa ngalan ng kaalaman at pagtuturo para hadlangang matuto ang iba?”

“Tomorrow at 7, I shall be shot; but I am innocent of the crime of rebellion. I am going to die with a tranquil conscience.”

Malalalim na Kataga ni Pilosopo Bob Ong

bob ong quote

“Minsan, kailangang ituro ng mundo sa’yo ang tama sa paraang masasaktan ka para matandaan mo.”

“Higit sa pakikinig kung ano ang sinasabi, unawain mo kung ano ang ipinapahayag”

“Maraming tao dito ang mas malungkot pa sa taong nakatira sa buwan. Saka hindi naman kailangan ng maraming tao para makabuo ng mundo e. Minsan, isang tao lang ang kasama mo, buo na ang mundong kailangan mo habambuhay.”

“Pero kung lahat na lang sasabihan mo ng ‘corny’ kasi sosyal ka — iba nga panlasa mo, mamamatay ka namang malungkot.”

“Sa kolehiyo, maraming impluwensya ang makikita. Masama o mabuti man ito. Wag mo isisi sa thesis partner o sa kaibigan ang lahat kung bakit nasira ang baga mo sa kakayosi, nasira ang atay mo sa kakainom at kung bakit nagkaroon ka agad ng pamilya. Kung talagang matino kang tao, kahit sino pa mang tarantado ang kasama mo ay maitutuwid mo pa rin ang daang tatahakin mo.”

“May mga librong magkakasundo ang sinasabi, at meron din namang mga nagpapatayan ng opinyon. May libro para sa kahit anong edad, kasarian, lahi, relihiyon, edukasyon, at katayuan sa buhay. May mahal at mura, malaki at maliit, makapal at manipis, pangit at maganda, mabango at mabaho, may kwenta at wala.

“Lahat meron. Sari-sari. Iba-iba. Tulad din ng mga tao. Utak ng tao. Dahil ang bawat libro ay maliit na litrato ng utak ng tao.”

“Alam mo ba ang pinagkaiba ng mga bulag at ng mga nakakakita? Hindi alam ng mga nakakakita kung kelan sila bulag.”

bob ong ab

Filipino K to 12 Curriculum Guide

Download your free PDF file- Filipino K to 12 Curriculum Guide

K to 12 filipino curriculum guide

Ang Florante at Laura

buod ng kwento
ni: Fancisco Baltazar

Nagsimula ang salaysay ng awit sa isang gubat na mapanglaw. Nakatali sa isang punong kahoy at naghihinagpis si Florante. Si Konde Adolfo ang dahilan ng kanyang kasawian at nawalan siya ng malay tao habang inaalala ang kasintahang si Laura.nalaman niyang pumayag daw si Laura na pakasal kay Konde Adolfo.

Sisilain ng dalawangleon si Florante nang siya ay iligtas ni Prinsepe Aladin ng Persya. Nang magkamalay tao si Florante, nagulat sya sapagkat nasa kandungan sya ng isang kaaway. Nagkapalagayan sila ng loob at isinalaysay ni Florante and buhay niya kay Prisepe Aladin.

florante-at-laura Read the rest of this entry »

Awit sa Isang Bangkay

Isang Elehiya

Ni Buenvinido A. Ramos

Ngayong hatinggabi’y nais kong awitin
Ang ayaw marinig ng aking Diwata;
Awit na kaiba may bagong pagtingin.
May dugo ng buhay may tamis ng luha
Awit na hinabi ng buwang may silim.
(isinumpang awit ng mga Bathala)

Anila, ang awit ay ang kagandahan
Na nakaayubo sa ating paligid
Mabituing langit, bagwis ng amihan
Maingay na lunsod, at payapang bukid
( di iyan ang awit na ngayon ay alay..
iya’y dati na’t mga lumang himig) Read the rest of this entry »

Mga Tula para sa Sabayang Pagbigkas

Ayon kay Abad (1996), ang Sabayang Pagbigkas ay isang kawili-wiling pamaraan ng pagpapahalaga sa panitikan sa pamamagitan ng pagsanib-sanib ng mga tinig ng koro ayon sa wasto nilang tunog, puwersa at lakas.

Katangian ng isang Mahusay na Piyesa

1. May sapat na katanyagan; may pagpapahalaga at kamalayang panlipunan at kasaysayan.
2. Nagtuturo ng kahalagahang moral at nagdudulot ng inspirasyon.
3. Nagbibigay ng pag-asa sa buhay, ng kabutihan at kamaharlikahan ng pangkatauhan ng wika at kabanalan. Iwasan ang piyesang nagpapakita ng kabangisan, ng kahayupan, ng pagmamalupit at ng di-makatao.
4. Lumilinang sa paniniwala ng kagandahan ng ating bayan na ang ating uri ng pamumuhay ay may tatak ng pagkamaginoo at katapangan, na tayong mga Pilipino ay may mataas at matatag na adhikaing bumuo at tumuklas ng kanyang sariling patutunguhang bukas.

Mga Mungkahing Tula na Maaring Gamitin sa Sabayang Pagbigkas:

KUNG TUYO NA ANG LUHA MO, AKING BAYAN

Amado V. Hernandez

bulwaganblog-bayan-ko-image
Lumuha ka, aking Bayan; buong lungkot mong iluha
Ang kawawang kapalaran ng lupain mong kawawa:
Ang bandilang sagisag mo?y lukob ng dayong bandila,
Pati wikang minana mo?y busabos ng ibang wika,
Ganito ring araw nang agawan ka ng laya,
Labintatlo ng Agosto nang saklutin ang Maynila, Read the rest of this entry »

SABAYANG PAGBIGKAS

buwan ng wika 2014
Wikang Filipino… Sagisag ng Pagka-Pilipino
Ni Ernest Genesis Mercado Guevara

Tagalungsod, tagalalawigan,ang iba’y nagbalikbayan
Isang lahing kinamulatan, sa isang bansa isinilang,
May sariling wika na sa puso at isipa’y nakapunla
Liping hindi ikahihiya dahil sa Pilipinas tayo nagmula.

Wikang Filipino,hatid sa madla’y karunungan
Sumasalamin sa kalinangan at damdaming makabayan,
Tulay na nag-uugnay sa pagpapahayag ng kaisipan
Nagsisilbing kawing tugon sa pag-uunawaan.
Read the rest of this entry »

Pamana ng Lahi

ni Patrocinio V. Villafuerte
(Sabayang Pagbigkas)

Di mo man sabihin, aking nababatid,
Ikaw’y naglalakbay sa Bagong Daigdig;
Paraisong dati’y hinanap, inibig,
Alaala na lang na di magbabalik

Sabay sa pagsikat ng Bagong Umaga,
Naglaho nang ganap ang pangungulila;
Hungkag na buhay mo’y mabigyan ng pag-asa,
Ang Bagong Lipunan, may handog na ligaya.
Read the rest of this entry »

Ang Buhay

Amando V. Hernandez

May isang dalagang maganda’t marilag,
Lahat nang naisi’y natatamong lahat;
Subalit ng minsang limutin ng liyag,
Ay lason ang kanyang nagging pahimakas.

May isang lalaking marunong at bantog,
Halos pati langit kanyang naaabot;
Ngunit nang bumagsak sa pagkakatampok,
Sa sariling buhay, punlo ang lumagot. Read the rest of this entry »