Ano ang kahulugan ng pananaliksik? Ang pananaliksik ay ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga panukala (teoriya) o mga pamamaraan

Read More...

May anghel na galing sa langit na nagbisita upang tiyakin kung tunay ngang ang lahat ng nilalang sa kagubatan ay nasisiyahan. “Ginoong Punongkahoy, ikaw ba’y maligaya?” tanong ng anghel. “Hindi,” ang sagot sa tinig na walang sigla, “sapagkat ako’y walang bulaklak.” Ang anghel ay nagpunta sa bulaklak upang magsiyasat.

Read More...

Narinig mo na ba ang pangalang Gat Francisco Dagohoy? Marahil ay hindi pa. Si Gat Francisco Dagohoy ay isa sa mga bayaning hindi lubhang pamilyar sa mga bata. Ang kanyang kagitingan ay kinikilala lalong-lalo na ng mga taga-Bohol. Si Dagohoy ay tubong Boholano. Ang pinakamahabang pang-aaklas laban sa mga

Read More...

Technology’s many gifts to mankind would probably sound rather fictional to people of the previous century, and technology of the future certainly sounds like sci-fi to most of us who live in the present. However, stagnation is impossible for the human beings whose minds are continually looking for something

Read More...

“It is a useless life that is not consecrated to a great ideal. It is like a stone wasted on the field without becoming a part of any edifice.” “Naglalaho sa loob ng klase ang mga hadlang na itinatayo ng politika upang hatiin ang mga lahi, natutunaw wari sa

Read More...

“Minsan, kailangang ituro ng mundo sa’yo ang tama sa paraang masasaktan ka para matandaan mo.” “Higit sa pakikinig kung ano ang sinasabi, unawain mo kung ano ang ipinapahayag” “Maraming tao dito ang mas malungkot pa sa taong nakatira sa buwan. Saka hindi naman kailangan ng maraming tao para makabuo

Read More...

buod ng kwento ni: Fancisco Baltazar Nagsimula ang salaysay ng awit sa isang gubat na mapanglaw. Nakatali sa isang punong kahoy at naghihinagpis si Florante. Si Konde Adolfo ang dahilan ng kanyang kasawian at nawalan siya ng malay tao habang inaalala ang kasintahang si Laura.nalaman niyang pumayag daw si

Read More...