Pre-Colonial Era Archive

Mga Anda ng Epiko: 1. Ang pag-alis o paglisan ng pangunahing tauhan sa sariling tahanan. 2. Pagtataglay ng agimat o anting-anting ng pangunahing tauhan. 3. Ang paghahanap ng pangunahing tauhan sa isang minamahal. 4. Pakikipaglaban ng pangunahing tauhan. 5. Patuloy na pakikidigma ng bayani. 6. Mamamagitan ang isang bathala

Read More...

Alamat ng Baguio Sa isang nayon sa Baguio na kung tawagin ay Suyuk, naninirahan ang mga Igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa ngunit siya ang pinakama-lakas at pinakamatapang sa kanilang nayon kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayong ito

Read More...

One day a woman went out to find water. She had no water to drink, because all the streams were dried up. As she went along, she saw some water in a leaf. She drank it, and washed her body. As soon as she had drunk the water, her

Read More...

The liver of the crow is “medicine” for many pains and for sickness. On this account the Bagobo kills the crow so that he may get his liver for “medicine.” The liver is good to eat, either cooked or raw. If you see a crow dead, you can get

Read More...

A long time ago there was a young man whose name was Jackyo. He was very poor, and by his daily labor could earn barely enough for his food and nothing at all for his clothes. He had a little farm at some distance from the village in which

Read More...

In the beginning, when there were no creatures yet, there was only the sea. Floating on this sea was a thing resembling a ball. This was the abode of God the Most High. When he wanted to bring out his creations, the ball split; one half of it rose

Read More...

1 One of the stories about the creation of the world, which the old folks of Panay, especially those living near the mountain, do not tire relating, tells us that in the beginning there was no heaven or earth—only a bottomless deep and a world of mist. Everything was

Read More...

Alamat ng Luzon Masagana ang Kahariang Masinlok. Magandang maganda noon ang umaga. Maningning ang sikat ng araw. Sariwa ang hanging amihan. Lunti ang mga halaman sa paligid. Masigla ang awit ng mga ibon. Bughaw ang kabundukan. Subalit ang kagandahan ng umaga ay hindi nakasiya sa Datu. Wala siyang madamang

Read More...

When the goddess of the eastern sky Alunsina (also known as Laun Sina, “The Unmarried One”) reached maidenhood, the king of the gods, Kaptan, decreed that she should marry. All the unmarried gods of the different domains of the universe tried to win her hand to no avail. She

Read More...